gallery/lindbergsfb
gallery/lindbergs-trans

Vi startade Lindbergs Försäkringsbyrå AB för att vara ett lokalt alternativ till befintliga bank- och försäkringsrådgivare. Vår marknad är Falkenberg och Varberg med omnejd. Vi vill vara nära våra kunder. Det ska upplevas skillnad att vara kund hos oss jämfört med att ha direkt kontakt med bank eller försäkringsbolag. För oss är samtliga kunder lika viktiga och råden vi ger är helt baserat efter våra kunder situation och önskemål. Vi har inget ägande eller annat intresse i några produkter som vi förmedlar.

Lindbergs Försäkringsbyrås rådgivning grundar sig helt på kundens unika situation, behov och önskemål. Vi är försäkringsrådgivare som inte bundet till något försäkringsbolag. Detta innebär att vi har ett väldigt stort urval av försäkringsbolag, till skillnad från vad en rådgivare som är anställd hos ett bolag kan erbjuda. Vi gör en noggrann analys av ett flertal försäkringsavtal, försäkringsprodukter och produktleverantörer för att du som kund ska få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov och önskemål. Vi säkerställer detta genom internt uppbyggda rutiner.

Försäkringar förmedlas för flera försäkringsbolags räkning. De bolag som ingår i urvalet för livförsäkring är Skandia, Länsförsäkringar, SEB, SPP, Skandia, Folksam, If, Trygg-Hansa, Danica, Movestic, Euro Accident, DKV hälsa.

Vi ger råd på grundval av vad ovanstående bolag erbjuder samt de produkter som vi upphandlat centralt via Tydliga. Detta för att du som kund skall få en optimal försäkringslösning som tillgodoser dina behov & önskemål.

Detta gör vi med stöd av tillstånd från Finansinspektionen och som anknutet ombud till det svenska värdepappersbolaget Nord Fondkommission samt som medlemmar i förmedlarorganisationen Tydliga.