Hos oss på Lindbergś Försäkringsbyrå får du en dedikerad rådgivare som fokuserar på dig och ditt företag. Vår utgångspunkt är varje företagares unika situation och önskemål, och vi ger dig råd om vilka försäkringar du och din personal behöver, hur du tar hand om din och dina anställdas pension och hur du kan förvalta företagets överlikviditet.

Genomgående i all vår rådgivning är transparens och tydlighet, i allt från avgifter till rapportering.

 

Pension

Den allmänna pensionen ger knappt hälften av slutlönen i ålderspension, vilket innebär en markant sänkning av inkomsten vid pensionering. Vi erbjuder Er möjligheten att hitta kompletterande pensionslösningar för både dig som ägare samt dina anställda.

Försäkring

När du som företagskund träffar någon från Lindbergś Försäkringsbyrå går vi först igenom nuläge för att hitta ditt företags behov. Vi skräddarsyr rätt pension- och försäkringslösningar för företag och anställda med låga avgifter och enkelhet i administration. Vi erbjuder en kontaktperson för företaget och till de anställda som de kan vända sig till. Vi håller även i informationsträffar ute hos våra kundföretag, exempelvis informationsträff om de olika aktuella kollektivavtal.

 

Som företagare har du ett betydligt sämre skydd än de flesta anställda. Detta innebär att du har ett större ansvar för din egen trygghet i form av pensionslösningar, sjukersättning, sjukvårdsförsäkringar samt övrigt försäkringsskydd.

 

Tjänstepension

Avsättning till tjänstepension minskar den beskattningsbara vinsten. En enskild näringsidkare får spara 35 % av firmans överskott i en tjänstepensionsförsäkring. Aktiebolag får avsätta 35 % av den anställdes lön i en tjänstepensionsförsäkring. Det finns även vissa kompletterande regler. Se kompletteringsregeln nedan.

Saknas kollektivavtal tar vi fram ett förslag efter önskemål, exempelvis i nivå med kollektivavtal innehållande sparpremie, sjukförsäkring, premiebefrielse och efterlevandeskydd.

Kompletteringsreglen

Den så kallade ”köpa ikapp-regeln” ger företagaren med tidigare års outnyttjat avsättningsutrymme möjlighet att göra större avdrag än huvudregeln medger. Om tidigare års avdragsutrymme för pensionsavsättningar inte har utnyttjats fullt ut är ”Köpa i kapp” en möjlighet att höja pensionen samtidigt som du kan gå i pension tidigare. 

Alternativ ITP

De som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp har möjlighet att göra en alternativ pensionslösning.

Vi kan ta fram Policy gällande Alternativ ITP, vad ska ingå, uppräkning, val av förvaltning m.m.

Flytt av Pensions kapital 

Innebär att man har rätt att flytta uppsparat pensionskapital till en ny förvaltare. 

Direktpension

Pensionsutfästelse från ett företag till en anställd t.ex. aktiebolagets ägare, nyckelperson. Utfästelsen säkerställs genom att företaget tecknar en Kapitalförsäkring.    

Löneväxling - Bonusväxling

Löneväxling - Bonusväxling innebär att arbetsgivaren låter dig som anställd byta ut en del av din lön eller bonus mot en annan förmån, till exempel en extra tjänstepension. I år krävs en lön om 41 358 kr / mån ( 8.07 inkomstbasbelopp ) för att vara lönsamt. Vi kan även hjälpa till att ta fram Policy gällande löneväxling. 

Liv- och Olycksfallsförsäkring för företagare

Alla arbetsgivare måste ha en olycksfallsförsäkring ( TFA ) för sina anställda. Det rekommenderas även till egenföretagare.

En livförsäkring ger ekonomisk trygghet till familjen och företaget. En livförsäkring kan garantera att familjen kan bo kvar i bostaden om något skulle hända Dig. En livförsäkring kan också innebära trygghet för två samarbetspartners i ett bolag.

Sjukförsäkring 

Värdefull försäkring mot bortfall av inkomst vid sjukdom. 

Sjukvårdsförsäkring 

Garanterad vård inom en bestämd tid. Populär som förmån till nyckelpersoner där det är viktigt att komma tillbaka till arbetet så fort som möjligt efter skada.

Kompanjonförsäkring 

En livförsäkring som t.ex. två kompanjoner tecknar på varandras liv i samband med att man träffar ett avtal om sitt kompanjonskap.

 

gallery/företagserbjudande